EMDR staat voor ‘Eye Movement desensitization and reinforcement’. Een bruikbare vertaling hiervan is ‘Oogbewegingen die vermindering van gevoeligheid en positieve versterking opleveren.

Bij EMDR worden rechter en linker hersenhelft om beurten geactiveerd. Tegelijkertijd wordt de herinnering aan de bepalende ervaringen opgeroepen. Omdat de hersenen in het herinneringsproces systematisch worden afgeleid, komt verwerking onwillekeurig op gang. Die afleiding komt tot stand door nu eens met de ogen handbewegingen van de therapeut te volgen en dan weer door ‘klikjes’ te horen via een koptelefoon.

EMDR is een therapie waarmee het mogelijk wordt een onverwerkte ervaring alsnog te verwerken. En als een proces van verwerking eenmaal op gang komt, stopt het ook niet meer. Dan ontwikkelt het herstel zich op de manier die tot dan toe was afgesloten.

EMDR lost je herinneringen niet op. Zij verdwijnen dus niet maar de ‘lading’ gaat eraf. Het worden ervaringen als de vele andere die je dagelijks leven niet beheersen.