Wat is depressie?

Depressie is zowel voor jezelf als voor je omgeving een last. Depressie beperkt je in alles, in je werk, in je vrije tijd, je relatie, je gezin en je sociale contacten. Het is dus heel begrijpelijk dat je er af wilt.

Mogelijk heb je aanhoudende klachten over somberheid en gebrek aan energie, zonder dat je werkelijk een depressie hebt. Dat is een belangrijk signaal. Je hebt dan toch een sterke aanwijzing dat er iets niet goed zit. Heb je ook weinig zin in die dingen waar je normaal enthousiast voor bent en daarnaast nog een negatief oordeel over jezelf, dan is het zeker tijd om aan de bel te trekken. Een werkelijke depressie is door iedereen goed vast te stellen. Een eerste kenmerk is dat je tenminste twee weken, dagelijks, aaneengesloten sombere gedachten hebt.

Signalen

Doe wat met de signalen die er dagelijks zijn. Psycholoog IJsselstein heeft goede resultaten met depressie-therapie. Zowel bij mensen met een 'echte' depressie, als mensen die ertegen aan zitten.

Misschien weet je niet of wat jij voelt nou echt depressiviteit is, of dat er iets anders aan de hand is. Ook dan ben je van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. Bel of mail voor informatie.