Klachten bij burn-out

Het gevoel van uitputting overheerst. Zowel lichamelijk als emotioneel lijk je 'op' te zijn. In je lichaam en in je hoofd is het een en al onrust. Je kunt niet ophouden met denken. Soms zijn er huilbuien die nauwelijks te stoppen zijn.

Alles is teveel, ook alle dingen die je vroeger juist plezier en energie gaven. Dat is een duidelijk signaal. Ook concentreren gaat nauwelijks meer. De ‘batterij’ is eenvoudig leeg. Het lijkt alsof je daarmee ook het contact met de werkelijkheid wat kwijt bent. Je hebt een continu gevoel van ‘vervreemding’. Het is of je geen deel meer uitmaakt van de dingen om je heen, alsof het zich allemaal buiten jou om afspeelt.

40% van de mensen met een burn-out wordt uiteindelijk arbeidsongeschikt. Dat is niet nodig. Je kunt volledig van een burn-out af komen met therapie die meer doet dan werken aan te hoge belasting! En als je erdoorheen komt, kom je er sterker uit dan ooit tevoren. Met meer inzicht en meer stabiliteit.