Rouw na zelfdoding. Psycholoog IJsselstein is bekend met de pijn en de vragen van nabestaanden na zelfdoding. Samen vinden we de weg erdoorheen.

Nabestaanden bij zelfdoding weten allemaal hoe onmogelijk het lijkt dit verlies ooit te kunnen verwerken. De zelfgekozen dood van wie je lief is, maakt zoveel bij je los. Hoe ooit verder? Je wordt heen en weer geslingerd tussen eindeloos veel verschillende emoties. Eindeloos verschillend, maar bijna allemaal eindeloos zwaar.

WAAROM? WAAROM? Bij zelfmoord is dat de vraag die je op zoveel verschillende manieren bezig houdt, steeds weer. Die vraag raak je niet kwijt. Die ontneemt je alle rust, terwijl je die rust juist zo nodig hebt om te kunnen rouwen.

Leven met zelfdoding. Lees meer...

Waarom?

Waarom heb je het gedaan? Waarom toch?

Waarom betekende ik niet genoeg voor je om hier te blijven?

Waarom kon je niet meer zien wat er toch ook is?

Waarom is het zo moeilijk er met anderen over te praten?

Zoveel vragen

Waarom heb ik het niet kunnen voorkomen?

Waarom moet ik wel doorgaan, terwijl jij het laat afweten?

Waarom laat je mij zo alleen?

Waarom weet ik niet hoe ik het aan de kinderen uit moet leggen?