Review van Man/65+

Man/65+ schreef...

Ik (man/65+) heb me gericht tot Jeannette vanwege een relatieprobleem met mijn dochter. Al jaren (denk ik) vindt zij dat ik als vader niet aan haar verwachtingen voldoe en door een voor haar onoverkomelijk voorval midden dit jaar (het veronachtzamen van de sterfdatum van haar broer/mijn zoon) was voor haar de maat zo vol dat zij definitief het contact met mij heeft verbroken.

Mijn vraag aan Jeannette was: hoe geef ik deze contactbreuk plaats in mijn leven én wat te doen: de keuze van mijn dochter respecteren of alles op alles zetten voor contactherstel. Ik heb Jeannette ervaren als een goed luisterend en invoelende hulpverlener die probeert ook de gevoelens van de ander (mijn dochter) te begrijpen/te duiden.

En, belangrijk: nergens was zij oordelend; alleen luisterend en signalerend. Steeds probeerde zij de essentie boven water te krijgen van hetgeen ik vertelde en gaf daartoe ‘opdrachten’ mee (bijv.: “waar moet aan voldaan worden in geval van herstel”, “wat betekent familieband”). Concrete oplossingen heb ik nog niet, maar wel meer rust met het gegeven dat het is zoals het is en een aanzet tot ‘loslaten’.

Jeannette, dank je wel.

Lees meer reviews

Service Images