Ziekenhuistaal die gevoelens verbergt

In deze situatie voelen mensen zich sterk afhankelijk van de medische zorg. Ze zien en horen hun toekomst in uitslagen van tests, bloedwaarden en scans. Ze denken in termen van artsen en verpleegkundigen.

Soms lijkt ziekenhuistaal nog de enige manier waarop je met elkaar kunt spreken. De hoeveelheid medische informatie die je in deze situatie te verwerken krijgen, geeft een gevoel van vervreemding. Het is spreken in een taal die gevoelens verbergt. Dat is zo’n gemiste kans.

De relatie verdiept als je de onzekerheid van de toekomst samen aan kunt gaan. Ieder op je eigen manier, maar wel samen. Als je met de ander je eigen zorgen en emoties kunt delen, brengt dat een diepe verbondenheid. Hoe verschillend je er ieder voor zich ook in kunt staan.

Een eigen klankbord heb je nodig

Vaak hebben mensen zelf een grote behoefte aan een eigen klankbord. Je zorgen en het verdriet delen met iemand die er niet direct bij betrokken is. Al is het maar om voldoende kracht op te doen om er weer echt voor de ander te kunnen. Ook dan geeft de zorg van Psycholoog IJsselstein snel resultaat.

Voor alle vragen of een afspraak kun je bellen of mailen.